Om Brightr Group

We’re Brightr – det er vores poetiske omskrivning af vores måde til at kaste lys over tingene på. For det er det vi gør. Kaster lys over tingene med vores viden, faglighed og erfaring, og hjælper virksomheder med at blive bedre til det de laver, optimere forretningen og forbedre sig.

Vi går ind i alle opgaver med:

  • stor faglighed og erfaring
  • ydmyghed overfor den allerede eksisterende forretning
  • nysgerrig respekt for virksomhedens værdier
  • anvendelse af erfaringen fra vores mange løste opgaver
  • brug af dokumenterede videnskabeligt baserede metoder – når der er behov for det

Vores metode er en ligelig blanding af videnskabeligt baseret tilgang og vores mangeårige erfaring – og vi har i vores analyser blikket skarpt rettet mod at lave praksisnære og umiddelbart anvendelige løsningsforslag.

Brightr Group har tre forretningsområder:

  1. Knowledge and Learning
  2. Consulting & Optimization
  3. Execution Excellence

I vores kursus- og uddannelsesafdeling Brightr Knowledge and Learning afholder vi skræddersyede virksomhedsinterne kursus og uddannelsesforløb, ligesom vi udbyder åbne kurser via vores samarbejdspartnere som f.eks. Cph. Business, Københavns Erhvervs Akademi og Ledernes Hovedorganisation.

Vi er specialister i forløb omkring salg & afsætning, afsætningsstrategi, projektledelse samt forretningsforståelse & udvikling.

Kort sagt forståelse, udvikling og optimering af forretningen.

Vi tager vores egen medicin når vi arbejder indenfor vores andet forretningsområde Brightr Consulting & Optimization. Når vi løser opgaver for vore kunder, anvender vi de samme metoder som vi underviser i - det må være da det mindste man kan forlange.

Vi løser alle former for optimerings- og forretningsudviklingsopgaver, ligesom vi også arbejder indenfor projekt-, program- og porteføljestyrings/ledelses disciplinerne.

Når analysen er gennemført, kataloget med løsningsforslag er sammensat, og den overordnede plan er skitseret, skal der nogen til at styre og gennemføre arbejdet. Det er i dette felt Brightr Execution Excellence opererer.

Hvis virksomheden ikke har tiden, ressourcerne, kompetencerne eller en kombination heraf, tager vi vores egen udarbejdede plan, og assisterer med at gennemføre arbejdet.

Dette er typisk i en projektlederrolle, projektlederstøtte, ledelses coaching & sparring eller en kombination, hvor også andre fagligheder kan bringes i spil.

Brightr Group Aps, Bakkekammen 4, 2700 Brønshøj | +45 6165 0244 | info@brightr.com